07/10/2019

Študentom 1., 2. in 3. letnika ZN in FT (redni)

Spoštovani,

obveščamo vas, da lahko študentsko izkaznico prevzamete v Referatu za študijske in študentske zadeve v času uradnih ur.

Referat za študijske in študentske zadeve