16/10/2019

Sklep o začetku kandidacijskega postopka volitev v Študentski svet Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 54. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/2016) in 89. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 16. 4. 2018, je Vršilka dolžnosti dekanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, dne 15. 10. 2019 sprejela Sklep o začetku kandidacijskega postopka volitev v Študentski svet Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Kandidatura