07/11/2019

Reševanje medsebojnih konfliktov med izvajalci zdravstvene nege – pregled literature

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Reševanje medsebojnih konfliktov med izvajalci zdravstvene nege – pregled literature na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
izr. prof. dr. Mirna Macur    predsednica
Mateja Bahun, viš. pred.    mentorica
Sanela Pivač, viš. pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve