08/11/2019

Informirani svojci kot pomemben del zdravljenja pacientov z duševno motnjo

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Informirani svojci kot pomemben del zdravljenja pacientov z duševno motnjo, kandidatke Nine Hrovat, bo potekal v petek, 8. 11. 2019 ob 15:30 uri, Študijsko središče Ljubljana - Predavalnica 5 na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.


Komisija za zagovor diplomskega dela:


doc. dr. Saša Kadivec    predsednica

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.    mentorica

izr. prof. dr. Andrej Stanislav Robida    član


Referat s knjižnico