27/05/2011

Integracija študentov VŠZNJ v dogodke mednarodnega festivalskega leta »Igraj se z mano 2011«

 


Na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) smo v okviru informativnih vaj v študijskem letu 2010/2011 sistematično pristopili v proces integracije študentov za delo z otroki, mladostniki in odraslimi osebami s posebnimi potrebami. Vzpostavili smo sodelovanje med društvom Sožitje in Osnovno šolo Poldeta Stražišarja Jesenice, pri čemer smo uporabili igro kot temeljni koncept povezovanja, druženja in skupne dejavnosti med študenti in otroki, mladostniki ter odraslimi osebami s posebnimi potrebami. Sama igra predstavlja pomembno vlogo v človeškem življenju, saj smo si s pomočjo igre ljudje veliko bolj enaki in enakovredni, lažje in bolj sproščeno vstopamo vmedsebojne interakcije kot v ostalih življenjskih situacijah.

Rezultat postopnega uvajanja procesa integracije z inkluzijo študentov in visokošolskih učiteljev z otroki, mladostniki ter osebami s posebnimi potrebami so bili dogodki, ki smo jih izvedli 4. maja 2011 na VŠZNJ. V sodelovanju z lokalnim društvom Sožitje in Osnovno šolo Poldeta Stražišarja Jesenice smo s študenti izvedli delavnice na glasbenem, likovnem in plesnem področju. Študenti so pridobili znanja in veščine, kako lahko otrokom v kliničnem okolju popestrijo dan z delčkom igre in kulture. Poleg tega so se študenti seznanili z nekaterimi izjemnimi sposobnostmi otrok, mladostnikov ter odraslih oseb s posebnimi potrebami.

27. maja 2011 smo se s študenti 1. letnika rednega študija aktivno udeležili tudi Mednarodnega festivalskega leta »Igraj se z mano«, ki je letos potekal v Ljubljani, Mariboru, Muti in na Jesenicah. Mednarodno festivalsko leto letos poteka že petič, organizira ga Zavod za usposabljanje Janeza Levca in Društvo za kulturo inkluzije. Na Jesenicah je Mednarodni festival »Igraj se z mano« potekal pod organizacijo Osnovne šole Poldeta Stražišarja ter s sodelovanjem Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica ter Teatrom Jesenice. Festival je potekal v dveh hkrati razdeljenih delih, kjer so se študenti VŠZNJ predstavili s pevskim nastopom, z izvedbo gledališke igre »Zakaj naš dojenček noče spati«, praktično delavnico »Prva pomoč – pomagajmo bolnim igračkam«, prostovoljnim delom ter kot pomočniki v različnih  delavnicah.

Integracijski procesi otrok, mladostnikov in oseb s posebnimi potrebami imajo sicer v tujini daljšo zgodovino kot v Sloveniji. V svetu, ki nas obdaja, je potreben čas, da lahko ljudje sprejmejo v prvi vrsti integracijo, se z njo sprijaznijo ter šele nato pričnejo uvajati inkluzijo. V procesu zdravstvene nege se študenti pogosto srečujejo z otroki, mladostniki ter odraslimi osebami, zato na VŠZNJ želimo študente poleg kliničnega usposabljanja v centrih za usposabljanje, delo in varstvo vključevati tudi v širše okolje, kjer potekajo različne oblike in modeli integracije in inkluzije otrok, mladostnikov in oseb s posebnimi potrebami.

Medicinske sestre, ki se pri svojem delu ukvarjajo z otroki, mladostniki ter osebami s posebnimi potrebami, zagovarjajo partnerski odnos ter v okviru zdravstvene nege gradijo na procesu integracije in inkluzije. Njihov glavni cilj je spodbujanje blaginje in socialne vključenosti otrok, mladostnikov ter oseb s posebnimi potrebami, izboljšanje  ali ohranjanjem telesnega, duševnega in socialnega zdravja, zmanjšanje ovir v vsakdanjem življenju in v podpori svojcev in oseb, ki skrbijo za otroka, mladostnika ali osebo s posebnimi potrebami.

Več o Mednarodnem festivalu »Igraj se z mano 2011« si lahko preberete na spletni strani Zavoda za usposabljanje Janeza Levca.


Zahvala organizatorjev za sodelovanje na festivalu »Igraj se z mano 2011«