21/11/2019

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnikov študentov Akademskega zbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 45. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/2016) in 83. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 16. 4. 2018 je Vršilka dolžnosti dekanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, dne 20. 11. 2019 sprejela Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnikov študentov Akademskega zbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Kandidatura

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje