03/12/2019

Izkušnje zaposlenih v domu starejših z uporabo metode montessori pri delu s starejšimi in osebami z demenco

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Promocija zdravja z naslovom Izkušnje zaposlenih v domu starejših z uporabo metode montessori pri delu s starejšimi in osebami z demenco, kandidatke Špele Mihevc, bo potekal vtorek, 3. 12. 2019 ob 12:00 uri, Študijsko središče Ljubljana - Predavalnica 5 na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:


red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet    predsednica

red. prof. dr. Marija Petek Šter                        mentorica

doc. dr. Špela Razpotnik                                 članica


Referat s knjižnico