25/11/2019

1. letnik redni ZN - predavanje Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege in E-zdravstvena nega

Spoštovani,

obveščamo vas, da se predavanje pri predmetu Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege in E-zdravstvena nega na dan 26. 11. 2019 podaljša za 2 pedagoški uri (Mateja Bahun, viš. pred.).

Predavanje na dan 5. 12. 2019 bo potekalo od 15:00 ure do 17:25 ure.

Referat za študijske in študentske zadeve