05/12/2019

Pomen usposabljanja gasilcev o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Pomen usposabljanja gasilcev o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED, kandidata Roberta Skuhale, bo potekal včetrtek, 5. 12. 2019 ob 13:30 uri, Študijsko središče Ljubljana - Predavalnica 5 na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:


doc. dr. Irena Trobec                                         predsednica

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.    mentorica

Jože Prestor, viš. pred.                                      somentor

doc. dr. Tomislav Mirković                              član


Referat s knjižnico