03/01/2020

13. mednarodna znanstvena konferenca

 

Spoštovani!

Obveščamo vas, da smo zaradi aktualnih razmer preložili organizacijo

13. mednarodne znanstvene konference z naslovom: 
Odgovornosti zdravstvene politike in zdravstvenega managementa za zadržanje in razvoj kadrov v zdravstveni negi in drugih zdravstveni strokah
– 2020 mednarodno leto medicinskih sester in babic

Konferenco bomo na Bledu v Hotelu Astoria organizirali 24. septembra 2020.

 

Hvala za razumevanje. Veselimo se srečanja z vami.

Ostanite zdravi!

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje

 

O KONFERENCI:

13. mednarodna znanstvena konferenca 2020 je umeščena v kontekst mednarodnega leta  medicinskih sester in babic. Namenjena je predstavitvi aktualnih raziskovalno razvojnih del s področja vloge zdravstva pri zagotavljanju in ohranjanju celostne preventive in promocije zdravja, krepitvi poklicev in povezovanju različnih zdravstvenih strok za celostno obravnavo posameznika. S tem namenom se nam pridružuje evropsko združenje ASPHER (The Association of Schools of Public Health in the European Region). 

Vabimo vas k predstavitvi in ogledu znanstvenih prispevkov s področja zdravstvene nege, promocije zdravja, fizioterapije paliative in vseh drugih področij zdravstva. 

 

TEME:

ZDRAVSTVO ZA DOBROBIT POSAMEZNIKA SKOZI PRIZMO SPREMEMB V SODOBNI DRUŽBI

Družba, zdravje in politika
    •   Management, vodenje in kakovost v zdravstvu
    •   Spodbujanje večjega vlaganja v kadrovske vire v zdravstvu 
Zaposlovanje ustreznih kadrov v zdravstvu na vodstvene položaje 
Management in kakovost izobraževanja v zdravstvu

VSAKDANJE PRAKSE IN POTREBNE SISTEMSKE IZBOLJŠAVE

Raziskovanje in na dokazih podprta praksa v okviru zdravstvene nege, fizioterapije in drugih zdravstvenih strok 
Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave
Odzivi zdravstvene nege in fizioterapije na sodobna stanja/izzive/potrebe na področju paliative (preventiva in promocija zdravja)

ISKANJE IN PRENOS DOBRIH PRAKS V ZDRAVSTVENI OBRAVNAVI 

Izmenjava dobrih praks na področju fizioterapije – izkušnje, novosti in vizija v prihodnost 
Izmenjava dobrih praks na področju zdravstvene nege – izkušnje, novosti in vizija v prihodnost 

POMEMBNI DATUMI

18. maj 2020: oddaja končnih prispevkov
junij 2020: spletna prijava na konferenco

 

KOTIZACIJA

Aktivni udeleženci konference: 150 EUR
Aktivni udeleženci konference – študenti RS: 75 EUR
Aktivni udeleženci konference – študenti FZAB: 50 EUR
Drugi udeleženci konference: 150 EUR
 
Pomembna informacija: Glede na situacijo bomo o možnstih izvedbe konference (v Hotelu Astoria, online, ali zgolj izdaja zbornika) obveščali sproti. Možnosti izvedbe bo prilagojena tudi kotizacijo. 
 
Več o prijavi in plačilu kotizacije za fizične in pravne osebe dobite na center@fzab.si in 04 586 93 68. Prijava na dogodek bo potekala preko spletne prijave od junija 2020 dalje. 

 

 
Vljudno vabljeni!

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje