03/01/2020

13. mednarodna znanstvena konferenca

 

 Spoštovane udeleženke in udeleženci 13. mednarodne znanstvene konference!

Obveščam vas, da smo se zaradi varovanja zdravja in nepredvidljivosti epidemioloških razmer odločili, da letošnjo

13. mednarodno znanstveno konferenco z naslovom: 

Odgovornosti zdravstvene politike in zdravstvenega managementa za zadržanje in razvoj kadrov v zdravstveni negi in drugih zdravstveni strokah - 2020 mednarodno leto medicinskih sester in babic

preselimo na splet. 

Konferenco, ki bi se morala odvijati na Bledu, bomo tako izvedli prek aplikacije Zoom. Datum ostaja nespremenjen, in sicer 24. september 2020.

 
Hvala za razumevanje. Veselimo se e-srečanja z vami.

Ostanite zdravi!

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Dekanja

 

O KONFERENCI:

13. mednarodna znanstvena konferenca 2020 je umeščena v kontekst mednarodnega leta  medicinskih sester in babic. Namenjena je predstavitvi aktualnih raziskovalno razvojnih del s področja vloge zdravstva pri zagotavljanju in ohranjanju celostne preventive in promocije zdravja, krepitvi poklicev in povezovanju različnih zdravstvenih strok za celostno obravnavo posameznika. S tem namenom se nam pridružuje evropsko združenje ASPHER (The Association of Schools of Public Health in the European Region). 

Vabimo vas k predstavitvi in ogledu znanstvenih prispevkov s področja zdravstvene nege, promocije zdravja, fizioterapije paliative in vseh drugih področij zdravstva. 

Program konference z ZOOM povezavami

 

TEME:

ZDRAVSTVO ZA DOBROBIT POSAMEZNIKA SKOZI PRIZMO SPREMEMB V SODOBNI DRUŽBI

Družba, zdravje in politika
    •   Management, vodenje in kakovost v zdravstvu
    •   Spodbujanje večjega vlaganja v kadrovske vire v zdravstvu 
Zaposlovanje ustreznih kadrov v zdravstvu na vodstvene položaje 
Management in kakovost izobraževanja v zdravstvu

VSAKDANJE PRAKSE IN POTREBNE SISTEMSKE IZBOLJŠAVE

Raziskovanje in na dokazih podprta praksa v okviru zdravstvene nege, fizioterapije in drugih zdravstvenih strok 
Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave
Odzivi zdravstvene nege in fizioterapije na sodobna stanja/izzive/potrebe na področju paliative (preventiva in promocija zdravja)

ISKANJE IN PRENOS DOBRIH PRAKS V ZDRAVSTVENI OBRAVNAVI 

Izmenjava dobrih praks na področju fizioterapije – izkušnje, novosti in vizija v prihodnost 
Izmenjava dobrih praks na področju zdravstvene nege – izkušnje, novosti in vizija v prihodnost 

POMEMBNI DATUMI

julij - 15. 9. 2020: spletna prijava na konferenco
 

KOTIZACIJA

Spletni izvedbi smo prilagodili tudi višino kotizacije, ki sedaj znaša 60,00 evra (DDV vključen), razen za študente FZAB, in vključuje Zbornik ter potrdilo o udeležbi, ki ju boste na elekronski naslov prejeli pred dogodkom skupaj z ZOOM spletno povezavo.    
 
 
Aktivni udeleženci konference: 60 EUR
Aktivni udeleženci konference – študenti RS: 60 EUR
Aktivni udeleženci konference – študenti FZAB: 50 EUR
Drugi udeleženci konference: 60 EUR
 
 
Hkrati vas prosimo, da izpolnite spletno prijavnico. Na podlagi spletne prijave vam bomo pred dogodkom poslali povezavo do spletnega dogodka, zbornik in potrdilo o udeležbi. Ob izpolnitvi spletne prijavnice boste pridobili tudi podatke za plačilo kotizacije. Več o prijavi in plačilu kotizacije za fizične in pravne osebe dobite na center@fzab.si ali telefonsko: 04 586 93 68. 

 

SPLETNA PRIJAVNICA

 
Vljudno vabljeni!

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Dekanja

 

 

PRIJAVNICA