22/01/2020

Vabilo k sodelovanju pri izvedbi izobraževanj o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja v okviru projekta 'Vsak lahko reši življenje, pomagaj tudi ti'

 

Spoštovani študenti!

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je v sodelovanju z Občino Jesenice v letih 2017 in 2018 izvajala projekt »Vsak lahko reši življenje, pomagaj tudi ti«. Tudi v letu 2020 si želimo nadaljevati z omenjenim projektom, zato k sodelovanju – kot izvajalce delavnic o temeljnih postopkih oživljanja (TPO) z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED) vabimo  študente, ki se želijo okrepiti na področju zdravstveno vzgojnega dela ter prenesti znanje o TPO z uporabo AED na laično populacijo. Sodelujoči študenti v projektu, bodo imeli predhodno izobraževanje in priprave na delavnice. 

S projektom želimo ozavestiti laično populacije o TPO. Raziskave kažejo, da je preživetje ob srčnem zastoju odvisno od sposobnosti osebe, ki prva nudi pomoč na način, da izvaja TPO, zato je pomembno, da posameznik zna prepoznati srčni zastoj in nuditi TPO ter uporabiti AED. Delež ljudi, ki so pripravljeni oživljati osebo v srčnem zastoju je v Sloveniji majhen, kar povezujemo s pomanjkljivim znanjem in ozaveščenostjo laične populacije, zato je o nudenju TPO potrebno usposobiti laično populacijo. 

Vse zainteresirane študente vabimo k sodelovanju in prijavi na e-naslov dekanat@fzab.si, do srede, 29. 1. 2020. 

Prijavljeni študenti boste vabljeni na uvodni sestanek, kjer boste pridobili več informacij o poteku projekta. 

Lep pozdrav!

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje