28/01/2020

Nagrada MSS za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2019 - razpis

Na Mladinskem svetu Slovenije se zavedamo, da je v pripravo zaključnih del potrebno vložiti veliko napora, žal pa mnogo kvalitetnih del ostane neopaženih za ciljne javnosti.

Z razpisom želimo:
•    spodbuditi mlade, da raziskujejo mladinsko področje ter tako sami prihajajo do relevantnih spoznanj, zaključkov in mnenj na področjih, pomembnih za mlade;
•    spodbujati pedagoške in mladinske delavce, da sodelujejo pri raziskovanju problematike mladih in mlade motivirajo za pripravo nalog s teh področij;
•    na enem mestu (v spletni knjižnici MSS) zbrati relevantno nastajajočo literaturo / raziskave o mladini in tako okrepiti svojo lastno teoretično bazo;
•    v dogovoru z avtorji na spletu objaviti njihova dela in spodbuditi mladinske delavce, raziskovalce in druge zainteresirane k uporabi nastalih del pri njihovem udejstvovanju.

Več o razpisu...