28/01/2020

DR, 1. letnik: Znan. pogled na sodobne teoret., etične in sociol. koncepte v ZN in drugih zdravstvenih poklicev

Predavanja pri predmetu Znanstveni pogled na sodobne teoretične, etične in sociološke koncepte v ZN in drugih zdravstvenih poklicev bodo izvedena:

19. 2. 2020 ob 15.45-19:50

21. 2. 2020 ob 9:00-12:45

 

Referat s knjižnico