04/02/2020

Vabilo k sodelovanju v projektu 'Spodbujanje aktivnosti pri osebah z demenco v domu starejših občanov - Dom Viharnik

Vabimo študente drugega in tretjega letnika (redni, izredni) ZN ter programa FT in Promocije zdravja k sodelovanju v projektu 'Spodbujanje aktivnosti pri osebah z demenco v domu starejših občanov - Dom Viharnik'.

Študenti bodo v sklopu projekta vključeni v predavanja o demenci s področja gerontologije in fizioterapije. Sodelovali bodo pri delu z osebami z demenco v Domu Viharnik v Kranjski Gori. Pod vodstvom delovnega in pedagoških mentorjev bodo študentje spoznali obstoječo prakso na področjih zdravstvene nege in fizioterapije v kombinaciji s promocijo zdravja. 

Študenti bodo v sklopu projekta poslušali 20 pedagoških ur predavanj za pripravo na delo v kliničnem okolju nato pa izvajali prakso v okviru 4 ur na teden v sklopu treh mesecev.
Za opravljeno delo bodo izbrani študentje ustrezno nagrajeni. Število mest je omejeno.

Vljudno vas vabimo, da nam pošljete prijavo z izkazanim interesom za sodelovanje do vključno 14. 2. 2020 na naslov  msmodis@fzab.si (Zdravstvena nega in promocija zdravja) ali mzadnikar@fzab.si (fizioterapija). Za več informacij smo vam na voljo na tel. št. 04 5869 368.

 

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje

 

Projekt se odvija v okviru javnega razpisa 'Po kreativni poti do znanja'.