05/02/2020

2. letnik, redni in izredni FT - Kardiorespiratorna fizioterapija

Spoštovani,

obveščamo vas, da so pri predmetu Kardiorespiratorna fizioterapija pri izvedbi predavanj in kabinetnih vaj potrjene spremembe, ki so vidne v e-urniku.

Referat za študijske in študentske zadeve.