10/02/2020

Študijski program Zdravstvena nega (VS) sedaj tudi v Ljubljani

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin smo se z željo, da še dodatno olajšamo odločitev za izobraževanje na svojem uveljavljenem visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega (VS), odločili, da ga bomo v prihodnjem študijskem letu (2020/2021) prvič izvajali tudi v Ljubljani.

V svojem Študijskem središču Ljubljana, ki se nahaja na naslovu Ob železnici 30 a, bomo tako ob zadostnem številu vpisanih študentov prvič izvajali izredni način študija, ki slušateljem omogoča lažje usklajevanje delovnih in študijskih obveznosti. Manjši delež kabinetnih vaj bo z vidika uporabe opreme izveden na Jesenicah. Za izredni študij bo na Jesenicah in v Ljubljani skupaj na voljo 60 vpisnih mest, letno šolnino pa bo mogoče poravnati v enkratnem znesku ali na do 9 obrokov.

Omenjeni študijski program izvajamo že od leta 2007, do danes pa ga je uspešno zaključilo že 470 diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih zdravstvenikov, ki so v svojih okoljih prepoznani kot odlično usposobljeni nosilci stroke zdravstvene nege.

Za celovit pristop h kakovosti dela smo pridobili certifikata kakovosti ISO 9001:2015 in KzP (Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja). Leta 2015 smo se uvrstili med finaliste izbora za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) in prejeli tudi EFQM-ov certifikat za poslovno odličnost s štirimi zvezdicami Prepoznani v odličnosti.

Kot prva fakulteta s področja zdravstvenih ved smo za program pridobili mednarodno akreditacijo s strani agencije The Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS) in ga leta 2016 tudi celovito prenovili v skladu z najsodobnejšimi evropskimi zahtevami in smernicami.

Celovitejše informacije o programu in vpisu so vam na voljo tudi prek e-pošte referatlj@fzab.si ali telefonske številke
05 9339 580. Hkrati bomo organizirali tudi informativna dneva, ki bosta v Študijskem središču Ljubljana potekala v petek, 14. februarja 2020, ob 15. uri in v soboto, 15. februarja 2020, ob 10. uri.


Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje