10/02/2020

Povabilo k sodelovanju na Informativnih dnevih

Študente 2. in 3. letnika ZN, redni in izredni študij vabimo k sodelovanju na Informativnih dnevih na Jesenicah  in v Ljubljani. Študentje bi sodelovali v dneh Informativnih dni v terminu 14.2.2020 ob 15. uri na Jesenicah in 15.2.2020 ob 10. uri v Ljubljani v Študijskem središču. Študentje dobijo povrnjene potne stroške.

Študentje naj posredujejo informacijo o sodelovanju na email: msmodis@fzab.si.

Marta Smodiš, viš. pred.