05/03/2020

Dejavniki povezani z medpoklicnim sodelovanjem na področju dela intenzivne terapije

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Dejavniki povezani z medpoklicnim sodelovanjem na področju dela intenzivne terapije, kandidata Davida Kerna, bo potekal v četrtek, 5. 3. 2020 ob 15:30 uri, na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik    predsednica
Katja Vrankar, pred.    mentorica
Zdenka Kramar, pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve