05/03/2020

Vloga medicinskih sester v nevladnih organizacijah na področju zdravja – pregled literature

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Vloga medicinskih sester v nevladnih organizacijah na področju zdravja – pregled literature, kandidata Janeza Nemaniča, bo potekal v četrtek, 5. 3. 2020 ob 15:00 uri,  na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Mateja Bahun, viš. pred.   predsednica
izr. prof. dr. Mirna Macur  mentorica
doc. dr. Saša Kadivec       članica


Referat za študijske in študentske zadeve