21/02/2020

2. letnik redni ZN - Management v zdravstvu in zdravstveni negi

Spotšovani,

obveščamo vas, da 25. 2. 2020 odpadejo predavanja pri predmetu Management v zdravstvu in zdravstveni negi (Sanela Pivač, viš. pred.).

Referat za študijske in študentske zadeve