28/02/2020

Kakovost življenja pacienta s kronično urtikarijo ter samooskrba pacienta

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Kakovost življenja pacienta s kronično urtikarijo ter samooskrba pacienta, kandidatke Tine Čufer, bo potekal v petek, 28. 2. 2020 ob 15:30 uri, na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
izr. prof. dr. Mirna Macur    predsednica
doc. dr. Saša Kadivec    mentorica
mag. Miran Rems, viš. pred.    član


Referat za študijske in študentske zadeve