04/03/2020

Spremembe apetita zaradi programske operacije hospitaliziranih pacientov

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Spremembe apetita zaradi programske operacije hospitaliziranih pacientov, kandidatke Tanje Žemva, bo potekal v sredo, 4. 3. 2020 ob 15:30 uri na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
doc. dr. Irena Grmek Košnik    predsednica
mag. Miran Rems, viš. pred.    mentor
Mateja Bahun, viš. pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve