23/03/2020

Preventivni ukrepi pri preprečevanju padcev starejših v domačem okolju

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Preventivni ukrepi pri preprečevanju padcev starejših v domačem okolju, kandidatke Antonete Demaj, bo potekal v ponedeljek, 23. 3. 2020 ob 15:30 uri, na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Katja Vrankar, pred.    predsednica
mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.    mentorica
doc. dr. Radojka Kobentar    članica


Referat za študijske in študentske zadeve