03/03/2020

Člani Slovenskega društva za celiakijo in njihovo življenje z boleznijo

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Člani Slovenskega društva za celiakijo in njihovo življenje z boleznijo, kandidatke Mance Košelnik, bo potekal v torek, 3. 3. 2020 ob 14:30 uri, na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
doc. dr. Katja Pesjak    predsednica
Mateja Bahun, viš. pred.   mentorica
mag. Erika Povšnar, pred.  članica


Referat za študijske in študentske zadeve