07/05/2020

Odnos in znanje zdravstvenega osebja v osnovnem zdravstvu Gorenjske o varnosti pacientov

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Odnos in znanje zdravstvenega osebja v osnovnem zdravstvu Gorenjske o varnosti pacientov, kandidatke Nuše Bajda, bo potekal 7. 5. 2020 ob 15:45 uri na daljavo preko aplikacije Skype.

Komisija za zagovor diplomskega dela:


doc. dr. Saša Kadivec    predsednica

izr. prof. dr. Andrej Stanislav Robida    mentor

doc. dr. Branko Gabrovec    član


Referat s knjižnico