10/03/2020

Odnos in znanje zdravstvenega osebja v osnovnem zdravstvu Gorenjske o varnosti pacientov

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Odnos in znanje zdravstvenega osebja v osnovnem zdravstvu Gorenjske o varnosti pacientov, kandidatke Nuše Bajda, bo potekal v torek, 10. 3. 2020 ob 15:30 uri, Študijsko središče Ljubljana - Predavalnica 5 na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:


doc. dr. Saša Kadivec    predsednica

izr. prof. dr. Andrej Stanislav Robida    mentor

doc. dr. Branko Gabrovec    član


Referat s knjižnico