06/03/2020

Preklic opravljanja kliničnega usposabljanja na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani

Spoštovani,

UPK Ljubljana z današnjim dnem do preklica odpoveduje vsa izobraževanja študentom.

To pomeni, da od 6.3.2020 dalje začasno prekinjamo vse aktivnosti v povezavi s kliničnim usposabljanjem študentov zdravstvene nege.

Referat za študijske in študentske zadeve