06/03/2020

Preklic opravljanja kliničnega usposabljanja na Univerzitetnem kliničnem centeru v Ljubljani

Spoštovani,

UKC Ljubljana z današnjim dnem do preklica odpoveduje vsa izobraževanja študentom.

To pomeni, da od 9. 3. 2020 dalje začasno prekinjamo vse aktivnosti v povezavi s kliničnim usposabljanjem študentov zdravstvene nege.

Referat za študijske in študentske zadeve