09/03/2020

Preklic opravljanja kliničnega usposabljanja v učnih bazah

Spoštovani,

obveščamo vas, da z 10.3.2020 dalje začasno prekinjamo vse aktivnosti v povezavi s kliničnim usposabljanjem študentov zdravstvene nege v naslednjih učnih bazah:

- Splošna bolnišnici Jesenice
- Center za usposabljanje, varstvo in delo Radovljica
- Dom Viharnik
- Dom dr. Franceta Bergelja
- Dom dr. Janka Benedika
- Dom starejših občanov Ljubljana - Bežigrad
- Psihiatrična bolnišnica Begunje
- Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Slovenije
- Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
- Zdravsteni dom Jesenice
- Zdravstveni dom Radovljica
- Zdravstveni dom Bled
- Zdravstveni dom Škofja Loka
- Zdravstevni dom Kranj
- Zdravstveni dom Tržič
- Simulacijski center Ljubljana
- Dom starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik, enota Bokalci in Kolezija
 - Zdravstveni dom Ljubljana, enota SNMP


Referat za študijske in študentske zadeve