16/03/2020

Obvestilo visokošolskim učiteljem za izvajanje aktivnosti pedagoškega procesa zaradi koronavirusa(COVID-19)

Obveščamo vas, da se glede na navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v zvezi z Koronavirusom COVID-19,  na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) v času od 9. 3. 2020 do preklica prekine izvajanje pedagoškega procesa v fizični obliki. Predlagamo, da v okviru omejitev prilagodite vsebino podajanja gradiv študentom. Za nemoteno delovanje procesa naj visokošolski učitelj izbere ali predlaga način izvedbe predavanj/seminarjev v okviru razpoložljivih možnosti (e- učilnica, email, skype (do 20 študentov idr oblike), da se bo izobraževanje nadaljevalo kljub omejitvam.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Marta Smodiš, mag. zdr. neg., spec. manag., viš. pred.       
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje