18/03/2020

Opravljanje KU - 1., 2., 3. letnik (redni in izredni)

Spoštovani študenti 1., 2. in 3. letnika, smeri redni in izredni!

Obveščamo vas, da se bo proces kliničnega usposabljanja nadaljeval po prenehanju ukrepov povezanih s pojavom koronavirusa SARS - CoV - 2.  Sočasno s tem vam bomo tudi posredovali nadaljne informacije o izvajanju kliničnega usposabljanja in terminih.

Lep pozdrav,
Marta Smodiš, koordinatorica KU