20/03/2020

Sklep o začetku postopka za izvolitev dekana Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 15. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/2020) in poglavja B Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 12. 2. 2020, je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na 3. korespondenčni seji, dne 19. 3. 2020 sprejel Sklep o začetku postopka za izvolitev dekana Fakultete za zdravstvo Angele Boškin in Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve dekana FZAB.

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje