31/03/2020

Razpis za vpis v študijski program druge stopnje, magistrski program (mag./2l.) »Promocija zdravja« Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2020/2021

Na podlagi sklepa 3. KO seje Senata v 2019/2020, z dne 17. 3. 2020, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) v študijskem letu 2020/2021 razpisuje študijski program druge bolonjske stopnje Promocija zdravja (mag./2l.)

 
Število vpisnih mest za 2020/2021 in lokacija izvedbe študija:

30 mest za izredni študij od teh:
23 mest za slovenske državljane
7 mest za tujce
 
lokacija izvedbe Ljubljana, FZAB, Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a
 

Rok za prijavo

Prvi prijavni rok bo potekal od 1. aprila do 31. avgusta 2020 v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava 
V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 7. do 11. septembra 2020. Prvi prijavni rok je namenjen slovenskim državljanom in tujcem, drugi prijavni rok je namenjen le slovenskim državljanom. 
 
 
Ker program ni koncesioniran, se bo le-ta izvajal pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.
 
 
Pogoji za vpis: 
 
A. V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo. Gre za študijske programe, ki imajo v okviru dodiplomskega študija temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni. 
B. Študenti drugih študijskih smeri morajo opraviti diferencialni izpit v obsegu do 10 ECTS na področju manjkajočih vsebin (temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni), ki bodo določene na individualni ravni na Komisiji za študijske in študentske zadeve in na Senatu FZAB. Študent diferencialne izpite naredi tekom študija in niso pogoji za vpis v program.
 
V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi (20%) in glede na povprečno oceno študija (80%).
 
Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na FZAB, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana v skladu s prijavnimi roki.
 
Več o informacijah o študiju in izbirnih predmetih dobite tudi na spletni strani FZAB: http://www.fzab.si/
 
Trajanje programa / Strokovni naslov
2 leti (120 ECTS); magistrica promocije zdravja / magister promocije zdravja
 
 
Dodatne informacije dobite na telefonski številki (0)5 93 39 580 ali po e-pošti: referatlj@fzab.si
 
 
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje