30/03/2020

Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom« v študijskem letu 2020/2021

Na podlagi sklepa 3. KO seje Senata v 2019/2020, z dne 17. 3. 2020, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), v študijskem letu 2020/2021 razpisuje študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom«. 

 
Število vpisnih mest za 2020/2021 in lokacija izvedbe programa:

30 mest za izredni študij, Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a
 
 
Rok za prijavo: 
Prvi prijavni rok bo potekal od 1. aprila do 31. avgusta 2020
V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 7. do 11. septembra 2020.
 
Kandidati za vpis, preko spletne strani FZAB http://vis.fzab.si/vis/razpis_vnos_0.asp# vnesejo osnovne podatke v obrazec, ki ga tudi natisnejo in podpišejo ter ga skupaj z dokazilom o izpolnjevanju pogojev pošljejo po priporočeni pošti na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na FZAB v skladu s prijavnimi roki.
 
Program se bo izvajal le pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.
 
Pogoji za vpis:
 
V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo oziroma so končali visokošolski študijski program s področja zdravstva v obsegu 180 ECTS.
 
V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju, morebitnih dosežkih na strokovnem področju, upoštevajoč naslednje deleže:
povprečna ocena študija (50 %),
ocena diplomskega dela (40%) in
morebitni dosežki na strokovnem področju (10%).
 
Trajanje programa / Strokovni naslov
1 leto (60 ECTS) /
 
Dodatne informacije dobite na telefonskih številkah (0)5 93 39 580, 04 5869 361 ali po e-pošti: referatlj@fzab.si ali referat@fzab.si.
 
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje