17/04/2020

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnikov študentov, članov Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 55. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/20) in 58. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 12. 2. 2020 je Vršilka dolžnosti dekanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin dne 16. 4. 2020 sprejela Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnikov študentov, članov Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Kandidatura za člana Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin iz vrst študentov.


Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje