23/04/2020

Prepoznavanje apatije pri starostnikih v institucionalnem varstvu

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Prepoznavanje apatije pri starostnikih v institucionalnem varstvu, kandidatke Zala Zobec Pirnat, bo potekal v četrtek, 23. 4. 2020 ob 13:30 uri, na daljavo, preko aplikacije Skype.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
izr. prof. dr. Mirna Macur    predsednica
doc. dr. Radojka Kobentar    mentorica
Marjana Bernot, viš. pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve