22/04/2020

Preventivni ukrepi pri preprečevanju padcev starejših v domačem okolju

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Preventivni ukrepi pri preprečevanju padcev starejših v domačem okolju, kandidatke Antonete Demaj, bo potekal v sredo, 22. 4. 2020 ob 13:00 uri, na daljavo, preko aplikacije Skype.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Katja Vrankar, pred.    predsednica
mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.    mentorica
doc. dr. Radojka Kobentar    članica


Referat za študijske in študentske zadeve