22/04/2020

Škodljivi učinki kajenja v nosečnosti

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Škodljivi učinki kajenja v nosečnosti, kandidatke Selma Sirovica, bo potekal v sreda, 22. 4. 2020 ob 15:00 uri,  na daljavo, preko aplikacije Skype.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Zdenka Kramar, pred.    predsednica
Anita Prelec, viš. pred.    mentorica
mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.    članica

Referat za študijske in študentske zadeve