12/05/2020

Izpostavljenost diplomiranih medicinskih sester nasilju na delovnem mestu

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Izpostavljenost diplomiranih medicinskih sester nasilju na delovnem mestu, kandidatke Metke Mikič, bo potekal v torek, 12. 5. 2020 ob 15:00 uri,  na daljavo, preko aplikacije GoTo Meeting.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
doc. dr. Branko Bregar    predsednik
izr. prof. dr. Maja Sočan    mentorica
Katja Vrankar, pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve