06/05/2020

Upoštevanje pacientovih pravic v zdravstveni negi

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Upoštevanje pacientovih pravic v zdravstveni negi, kandidatke Tamare Šinka Lubej, bo potekal v sredo, 6. 5. 2020 ob 14:00 uri,  na daljavo, preko aplikacije Skype.

 Komisija za zagovor diplomskega dela:
 Mateja Bahun, viš. pred. - predsednica
 Marta Smodiš, viš. pred. - mentorica
 dr. Zdenka Tičar, pred. -  članica


 Referat za študijske in študentske zadeve