08/05/2020

Zadovoljstvo pacientov z zdravstveno oskrbo na intenzivnem oddelku

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Zadovoljstvo pacientov z zdravstveno oskrbo na intenzivnem oddelku, kandidatke Sare Skvarča, bo potekal v petek, 8. 5. 2020 ob 15:00 uri,  na daljavo, preko aplikacije Skype.

 Komisija za zagovor diplomskega dela:
 izr. prof. dr. Mirna Macur - predsednica
 Katja Vrankar, pred. - mentorica
 mag. Miran Rems, viš. pred. -  član

 Referat za študijske in študentske zadeve