07/05/2020

Obrazec za prostovoljno delo

Spotšovani,

Obveščamo vas, da smo v šis-u dodali nov obrazec » Obrazec za prostovoljno delo« za študente, ki le to želijo uveljavljati na Komisiji za študijske in študentske zadeve. V celoti izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec je obvezna priloga za komisijo.

Marta Smodiš, viš.pred.