15/05/2020

Izobraževalni - zdravstveno vzgojni programi v menopavzi

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Izobraževalni - zdravstveno vzgojni programi v menopavzi, kandidatke Iris Prošić, bo potekal v petek, 15. 5. 2020 ob 11:00 uri, na daljavo, preko skype aplikacije.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
doc. dr. Katja Pesjak    predsednica
mag. Erika Povšnar, pred.  mentorica
Anita Prelec, Msc (UK), viš. pred. članica


Referat za študijske in študentske zadeve