04/06/2020

Na dokazih podprta praksa v primarnem zdravstvenem varstvu

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Na dokazih podprta praksa v primarnem zdravstvenem varstvu, kandidatke Mirjane Ćirović, bo potekal v četrtek, 4. 6. 2020 ob 14:00 uri, na daljavo preko aplikacije Skype.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Mateja Bahun, viš. pred.    predsednica
Sedina Kalender Smajlović, viš. pred.    mentorica
Sanela Pivač, viš. pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve