26/05/2020

Vloga zdravstvene nege ob pojavu diareje na oddelku

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Vloga zdravstvene nege ob pojavu diareje na oddelku, kandidatke Anite Pavlović, bo potekal v torek, 26. 5. 2020 ob 16:00 uri, na daljavo preko aplikacije Skype.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Katja Vrankar, pred.    predsednica
doc. dr. Irena Grmek Košnik    mentorica
Marta Smodiš, viš. pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve