01/06/2020

Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin bo vodila doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik

JESENICE, 1. junij 2020 – Vodenje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je s 1. junijem 2020 prevzela doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, mag. farmacije. Nova dekanja s štiriletnim mandatom je bila izvoljena na volitvah, ki so potekale 25. maja 2020 v fakultetnih prostorih na Jesenicah in v Ljubljani. Dr. Avberšek Lužnik je visokošolska učiteljica za biokemijo in biofiziko, na FZAB pa deluje vse od njene ustanovitve. Ima več kot 28 let vodstvenih izkušenj na različnih položajih, vključno z vodenjem Oddelka za laboratorijsko diagnostiko v Splošni bolnišnici Jesenice. V svojem programu je izpostavila prizadevanja za nadaljnji razvoj študijskih programov od 1. bolonjske stopnje do doktorskega študija ter aktivno vključevanje fakultete v reševanje problematike pomanjkanja diplomiranih medicinskih sester in fizioterapevtov v Sloveniji. 
 
»Zahvaljujem se visokošolskim učiteljem, študentom in zaposlenim za izkazano zaupanje. Gre za veliko priznanje mojemu delu na fakulteti, kjer delujem vse od njene ustanovitve, in v širšem zdravstvenem, raziskovalnem in visokošolskem okolju. Vodenje fakultete prinaša veliko odgovornost, da bo tudi nadaljnji razvoj FZAB temeljil na najvišjih akademskih vrednotah in vsestranskem strokovnem, znanstvenem in kariernem razvoju študentk in študentov,« je povedala doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, dekanja FZAB. »Svoje znanje in prizadevanja sem in bom usmerjala v razvoj študijskih programov zdravstvene nege in fizioterapije od 1. bolonjske stopnje do doktorskega študija. V ta namen bom podpirala vrhunsko raziskovalno delo diplomantov v kliničnem okolju ter ambiciozne razvojne strategije na področju sodobne zdravstvene nege in fizioterapije. Hkrati verjamem, da lahko na FZAB odločilno pripomoremo tudi k iskanju sistemskih rešitev za problematiko pomanjkanja diplomiranih medicinskih sester in fizioterapevtov.«
 
Doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, mag. farmacije, se je v okviru dodiplomskega in podiplomskega študija izobraževala na področju farmacije, medicinske biokemije, laboratorijske biomedicine in didaktike, na FZAB pa poučuje kot visokošolska učiteljica za biokemijo in biofiziko. Je uveljavljena raziskovalka na področju zdravstvenih ved, zlasti na biomedicinskem področju. Ima več kot 28 let vodstvenih izkušenj, saj od leta 1992 vodi Oddelek za laboratorijsko diagnostiko v Splošni bolnišnici Jesenice, v obdobju 2008–2018 pa je v jeseniški bolnišnici vodila tudi Enoto za raziskovalno dejavnost. Pomembne izkušnje na področju vodenja je pridobila kot predsednica Zbornice laboratorijske medicine Slovenije v obdobju 2006–2014. Med letoma 2008 in 2020 je bila članica senata, od leta 2015 pa predsednica Upravnega odbora FZAB.
 
»Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je ambiciozna fakulteta, ki že od ustanovitve gradi na stalnem razvoju. V štirinajstih letih smo zato vztrajno krepili ponudbo študijskih programov, nabor razvojno-raziskovalnih projektov ter prepoznavnost v nacionalnem in mednarodnem znanstvenem in raziskovalnem okolju. Čestitam doc. dr. Ivici Avberšek Lužnik za izvolitev in odlično zastavljen program razvoja, ki bo našo fakulteto še trdneje zasidral v družbi najboljših,« je povedala Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. manag., viš. pred., ki je kot v. d. dekanje FZAB vodila od decembra 2017. 
 
Številne razvojne in raziskovalne dejavnosti 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je v zadnjem obdobju okrepila svojo ponudbo študijskih programov z vzpostavitvijo visokošolskega študija Fizioterapija (1. bolonjska stopnja), ki je v slovensko okolje prinesel nov in svež pogled na delovanje in razvoj fizioterapije kot stroke in znanosti. Prav tako je lani začela izvajati nov akreditiran program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju, s katerim bo opolnomočila klinične mentorje za delo s študenti. Gre za prvi tovrstni program, ki je nastal na podlagi evalvacije kliničnih mentorjev, zanj pa je fakulteta pridobila tudi soglasje Zbornice – Zveze za izvedbo specialnih znanj. 
 
Fakulteta je z vzpostavitvijo novega Študijskega središča Ljubljana, s pridobitvijo dodatnih prostorov na Jesenicah ter z novimi učnimi bazami za izvajanje kliničnega usposabljanja zagotovila tudi odlične prostorske, kadrovske in druge vire za kakovostno izvedbo študijskih programov in nadaljnji razvoj.
  
Med projekti izstopa mednarodni razvojno-raziskovalni projekt ProCare, ki je bil leta 2018 izbran na razpisu Koalicije znanja v okviru evropskega programa Erasmus+. Prijavljenih je bilo kar 160 projektov, skupno pa je bilo izbranih 31. Pri projektu FZAB sodeluje s partnerskimi visokošolskimi institucijami in bolnišnicami iz Slovenije, Italije, z Irske in iz Španije, in sicer prvič kot nosilna organizacija.
 
O Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta, ki nudi kakovostno visokošolsko izobrazbo s področja zdravstvene nege in zdravstva. Njeni začetki segajo v leto 2007, z naprednimi pedagoškimi pristopi, razvejanim mednarodnim sodelovanjem ter izjemnim poudarkom na raziskavah in razvoju pa se je povzpela med vodilne fakultete v Sloveniji. Kot prva fakulteta na področju zdravstvenih programov v Sloveniji je pridobila mednarodno akreditacijo za študij Zdravstvene nege na 1. in 2. bolonjski stopnji. Leta 2016 je akreditirala doktorski študij Zdravstvene vede (3. bolonjska stopnja), v študijskem letu 2018/2019 pa je sprejela tudi prvo generacijo študentk in študentov visokošolskega študija Fizioterapija (1. bolonjska stopnja). Več o FZAB: www.fzab.si.