10/06/2020

Obvestilo študentom Zdravstvene nege

Psihiatrična bolnica Begunje na Gorenjskem vabi študente študija Zdravstvene nege na počitniško delo. Izvajanje le tega bo plačljivo. Za več informacij kontaktirajte ga. Lepo Pibernik na E-naslov: lepa.pibernik@pb-begunje.si.

Lepo pozdravljeni.

Lepa Pibernik, dipl.m.s.