10/06/2020

Izbirni predmeti - Študijski program prve stopnje Fizioterapija (VS) - 3. letnik 2020/2021

Spoštovani študenti,

prosimo za izpolnitev ankete, v kateri izberete 2 strokovna predmeta, ki ju želite obiskovati v 3. letniku v študijskem letu 2020/2021. Anketa bo na voljo od 9. do 16. junija 2020.

Hvala!

Referat za študijske in študentske zadeve