10/06/2020

Izbirni predmeti - Študijski program prve stopnje Fizioterapija (VS) - 2. letnik 2020/2021

Spoštovani študenti,

prosimo za izpolnitev ankete, v kateri izberete 1 splošni predmet in 1 strokovni predmet, katera želite obiskovati v 2. letniku v študijskem letu 2020/2021. Anketa bo na voljo od 10. do 16. junija 2020.

Hvala!

Referat za študijske in študentske zadeve