16/06/2020

Obvestilo študentom ZN 1., 2. in 3. letnika, redni in izredni

S strani učnih baz smo prejeli obvestilo o neupoštevanju prinašanja dokumentacije za izvajanje KP, kot je Zbirna mapa, obrazec Obvestilo o oceni in obrazec za Preverjanje zdravstvenega stanja na kliničnem usposabljanju. Študente prosimo, da to upoštevajo in si obvezno preberejo tudi Uvodna navodila, ki so objavljena v ŠIS-u, pod gradiva/klinično usposabljanje in izbirno klinično usposabljanje.

Marta Smodiš, viš. pred.