19/06/2020

Spremembe ur izpitnih rokov

Spoštovani,

obveščamo vas, da so se ure izpitov, za spodaj navedene predmete spremenile. Spremembe so vidne tudi v ŠIS-u.

  • Angleški jezik, 6. 8. 2020 ob 15:00,
  • Proces zdravstvene nege, varne zdravstvene obravnave in dokumentiranje v zdravstveni negi, 19. 8. 2020 ob 15:00,
  • Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo, 31. 7. 2020 ob 15:00,
  • Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo, 18. 8. 2020 ob 15:00,
  • Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege in E-zdravstvena nega, 25. 8. 2020 ob 15:00.
     

Spremembe so narejene zaradi pravočasnih prihodov na izpit, iz kliničnega usposabljanja.

Referat za študijske in študentske zadeve